02/29/2008 – Oregon man claims $10,000 Powerball prize

Oregon man claims $10,000 Powerball prize

Original Source